Dostawa 2 samochodów do Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Przedmiot zamówienia Dostawa 2 samochodów do Urzędu Miejskiego w Białymstoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia OBU-IV.271.25.2019
Termin składania ofert 2019-12-06
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Jarosław Karpiński, Elwira Puławska
Wykonawca w cz. I i II zamówienia -CRH Żagiel Auto Sp. z o.o. ul. Roztocze 4, 20-722 Lublin
Cena brutto cz. I - 159 900,00 zł; cz. II - 69 800,00 zł

Feedback