Dostawa 2 700 szt. flag z tkaniny poliestrowej wyposażonych w drzewce

Przedmiot zamówienia
Dostawa 2 700 szt. flag z tkaniny poliestrowej wyposażonych w drzewce
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN
Nr zamówienia
DGK-IV.271.25.2021
Termin składania ofert
2021-04-09
Kategoria
Dostawy
Status Postępowania
Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu
Pani Ewa Anna Jabłonowska tel. 85 879 72 06
Wykonawca
PM Poligrafia spółka cywilna, ul. Żwirki i Wigury 5A/3, 54-621 Wrocław
Cena brutto
27000,00 zł

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.