Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew oraz krzewów na terenie miasta Białegostoku

Przedmiot zamówienia
Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew oraz krzewów na terenie miasta Białegostoku
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
DGK-IV.271.86.2019
Termin składania ofert
2020-01-14
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu
W sprawach merytorycznych: Część I - Ewa Kotlarska-Łucka, tel. (85) 869 879 7443, Monika Kordiukiewicz, tel. (85) 879 7444; Część II- Anna Ewa Ryniejska, tel. (85) 879 7206, Elżbieta Baziuta, tel. (85) 869 6521; Część III - Andrzej Chomaniuk, tel. (85) 869 6508, Dariusz Sobociński, tel. (85) 879 7210; w sprawach proceduralnych: Jolanta Kiersnowska, tel. (85) 869 6475, Joanna Pieńkowska, tel. (85) 869 6932.
Wykonawca
Część I- PHU Krzysztof Milewski Wycinka i Pielęgnacja Drzew Usługi Podnośnikowe, ul. Jarzębinowa 14/34, 15-793 Białystok
Cena brutto
Część I- 2 250 760,00 zł

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.