Budowa ulicy Krzywej w Białymstoku wraz z budową/przebudową infrastruktury technicznej

Przedmiot zamówienia
Budowa ulicy Krzywej w Białymstoku wraz z budową/przebudową infrastruktury technicznej
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia
ZDM- XIV.271.80.2023
Termin składania ofert
2023-12-08
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Karolina Karpińska, tel. (85) 879 7339; w sprawach proceduralnych: Paulina Edyta Karaszewska, tel. (85) 879 7217; Sylwia Trykoszko tel. (85) 879 7309
Kategoria newslettera
Zamówienia publiczne

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: