Budowa pochylni przy Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w formule „zaprojektuj i buduj”

Przedmiot zamówienia
Budowa pochylni przy Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w formule „zaprojektuj i buduj”
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia
ZDM-III.271.4.2021
Termin składania ofert
2021-04-27
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Magdalena Zalewska, tel. (85) 869 6765; w sprawach proceduralnych: Ewa Tomaszczyk, tel. (85) 869 62 04

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.