Budowa parkingu przy ul. Wł. Jagiełły w Białymstoku

Przedmiot zamówienia
Budowa parkingu przy ul. Wł. Jagiełły w Białymstoku
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
ZDM-III.271.28.2019
Termin składania ofert
2019-12-02
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Karolina Karpińska, tel. (85) 879 73 39, w sprawach proceduralnych: Paulina Bajko, tel. (85) 879 72 37
Wykonawca
BRUKTON Sp. z o. o. ul. Sowlańska 3B lok. 52, 15-560 Białystok
Cena brutto
166 449,69 zł

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.