Budowa parkingu przy ul. Wł. Jagiełły w Białymstoku

Przedmiot zamówienia Budowa parkingu przy ul. Wł. Jagiełły w Białymstoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia ZDM-III.271.28.2019
Termin składania ofert 2019-12-02
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Karolina Karpińska, tel. (85) 879 73 39, w sprawach proceduralnych: Paulina Bajko, tel. (85) 879 72 37

Feedback