Budowa parkingu przy kościele pw. M. B. Różańcowej przy ul. Narewskiej w Białymstoku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Przedmiot zamówienia
Budowa parkingu przy kościele pw. M. B. Różańcowej przy ul. Narewskiej w Białymstoku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia
ZDM-XIV.271.23.2022
Termin składania ofert
2022-06-08
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
Unieważnione
Osoba do kontaktu
1.w sprawach merytorycznych: Joanna Bielawiec, tel. 85 879 7213, 2. sprawach proceduralnych: Justyna Popławska tel. 85 869 6737 ; Ewa Tomaszczyk tel. 85 869 6204
Kategoria newslettera
Zamówienia publiczne

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: