Budowa nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej w rejonie ul. Depowej (dz. nr 69/2) w Białymstoku

Przedmiot zamówienia
Budowa nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej w rejonie ul. Depowej (dz. nr 69/2) w Białymstoku
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN
Nr zamówienia
ZDM-XIV.271.82.2022
Termin składania ofert
2022-09-30
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Edyta Jankowska, nr tel. 85 869 60 92, Mariusz Sieczkowski, nr tel. 85 869 6717; w sprawach proceduralnych: Justyna Trochimowicz, nr tel. 85 869 68 12
Kategoria newslettera
Zamówienia publiczne

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: