Budowa mostku nad rowem w rezerwacie przyrody "Las Zwierzyniecki"

Przedmiot zamówienia
Budowa mostku nad rowem w rezerwacie przyrody "Las Zwierzyniecki"
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia
DIN-II.271.17.2020
Termin składania ofert
2020-09-29
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
Unieważnione
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Anna Trojanowska, tel. (85) 879 74 03, w sprawach proceduralnych: Agnieszka Matulewicz, tel. (85) 869 62 49.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.