Budowa kanalizacji deszczowej, separatora, sieci elektroenergetycznej oraz nawierzchni drogi dojazdowej, w rejonie ul. Pod Krzywą w Białymstoku

Przedmiot zamówienia
Budowa kanalizacji deszczowej, separatora, sieci elektroenergetycznej oraz nawierzchni drogi dojazdowej, w rejonie ul. Pod Krzywą w Białymstoku
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia
ZDM- XIV.271.44.2022
Termin składania ofert
2022-07-06
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu
1.w sprawach merytorycznych: Joanna Zimnoch , tel. (85) 869 6207; 2. w sprawach proceduralnych: Justyna Popławska , tel. (85) 869 6737, Ewa Tomaszczyk tel. (85) 869 62 04
Wykonawca
DRABENT Spółka Komandytowa, ul. Rycerska 1 L, Ł, 15-157 Białystok
Cena brutto
737 766,37 zł
Kategoria newslettera
Zamówienia publiczne

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: