Zamówienia publiczne

Dostępne: 6 wyników: Typ zamówienia ×

Budowa pochylni przy Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w formule „zaprojektuj i buduj”

Data utworzenia: 2021-04-12

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-04-27

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Data utworzenia: 2021-04-06

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-04-14

Usuwanie z terenu miasta Białegostoku odpadów, w tym wykazujących właściwości niebezpieczne

Data utworzenia: 2021-04-02

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-05-06

Dostawa i montaż 6 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2021-03-24

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-04-07

Składowanie materiałów rozbiórkowych oraz ich przekruszanie i wytwarzanie mieszanek

Data utworzenia: 2021-03-19

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-03-29

Składowanie materiałów rozbiórkowych oraz ich przekruszanie i wytwarzanie mieszanek

Data utworzenia: 2021-03-01

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: Unieważnione

Termin składania ofert: 2021-03-10

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.