Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię Zamówienia:

Zamówienia publiczne

Dostępne: 102 wyników: Typ zamówienia ×

Dostawa wraz z modernizacją monitoringu wizyjnego miasta

Data utworzenia: 2021-10-20

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-10-28

Dostawa tablic rejestracyjnych dla Miasta Białystok

Data utworzenia: 2021-10-18

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-10-28

Wspólny zakup energii elektrycznej czynnej dla Urzędu Miejskiego w Białymstoku, jednostek organizacyjnych Miasta Białystok oraz innych podmiotów”

Data utworzenia: 2021-10-12

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-11-09

Dostawa samochodu służbowego do Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2021-10-07

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-10-15

Budowa urządzeń oświetlenia ulicznego w ulicy Nadrzecznej w Białymstoku w formule „zaprojektuj i buduj”

Data utworzenia: 2021-10-07

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-10-22

Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych

Data utworzenia: 2021-10-05

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-10-13

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Data utworzenia: 2021-09-28

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-10-06

Zaprojektowanie i budowa Botanicznego Parku Kieszonkowego na Nowym Mieście w Białymstoku wraz z pielęgnacją nasadzeń

Data utworzenia: 2021-09-27

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-10-14

Zaprojektowanie i budowa Centrum Przesiadkowego w ramach zadania: „Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku”

Data utworzenia: 2021-09-22

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-11-03

Sporządzenie „Strategicznej mapy hałasu Białegostoku”

Data utworzenia: 2021-09-15

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-09-23

Budowa ul. Ogrodniczki w Białymstoku wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej

Data utworzenia: 2021-09-14

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-10-07

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: