Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię Zamówienia:

Zamówienia publiczne

Dostępne: 190 wyników: Typ zamówienia ×

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie terenów sportowo-rekreacyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021

Data utworzenia: 2022-05-26

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2022-06-14

Gospodarowanie odpadami odzyskanymi z rozbiórki nawierzchni ulic, chodników i placów położonych na terenie miasta Białegostoku oraz ich przekruszanie i wytwarzanie mieszanek

Data utworzenia: 2022-05-26

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2022-06-03

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji sali gimnastycznej i placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 20 w Białymstoku, ul. Leśna 30 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Data utworzenia: 2022-05-24

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2022-06-01

Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej bulwarów na osiedlu Bacieczki (w związku z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego NB.I.5121.4.2.2020.MP)

Data utworzenia: 2022-05-24

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2022-06-02

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2022-05-23

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2022-06-21

Usuwanie martwych zwierząt z terenu miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2022-05-23

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2022-05-31

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej oraz modernizację boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4, ul. Porzeczkowa 11

Data utworzenia: 2022-05-16

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2022-05-25

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 50 w Białymstoku Zespołu Przedszkoli Nr 1 w Białymstoku

Data utworzenia: 2022-05-13

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2022-05-30

Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku ul. Antoniuk Fabryczny 1

Data utworzenia: 2022-05-12

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2022-05-24

Budowa parkingu przy kościele pw. M. B. Różańcowej przy ul. Narewskiej w Białymstoku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Data utworzenia: 2022-05-12

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2022-06-06

Zimowe utrzymanie głównych ulic na terenie miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2022-04-27

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2022-06-02

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: