Zamówienia publiczne

Dostępne: 478 wyników: Typ zamówienia ×

Wykonywanie remontów bieżących nawierzchni jezdni ulic, chodników, ścieżek rowerowych, placów, zatok i parkingów z materiałów brukarskich w Rejonie Północ miasta Białegostoku.

Data utworzenia: 2023-12-01

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-12-18

Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14

Data utworzenia: 2023-11-27

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-12-12

Prenumerata i dostawa prasy w wersji papierowej i elektronicznej do Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2023-11-24

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-12-04

Dostawa samochodu osobowo-dostawczego elektrycznego do Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2023-11-23

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-12-01

Usługi eksploatacyjne oraz serwisowe kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych eksploatowanych w obiektach Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2023-11-16

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-11-24

Budowa ulicy Krzywej w Białymstoku wraz z budową/przebudową infrastruktury technicznej

Data utworzenia: 2023-11-16

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-12-08

Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych (20.2023)

Data utworzenia: 2023-11-14

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-11-22

Budowa kanalizacji kablowej oraz sieci światłowodowej w formule „zaprojektuj i buduj”.

Data utworzenia: 2023-11-13

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-11-28

“Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Motyla z budową dróg dojazdowych 20KD-D i 19 KD-D w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną”

Data utworzenia: 2023-11-10

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-11-23

Wykonanie i montaż mebli miejskich wraz z nasadzeniami roślin do zadania z Budżetu Obywatelskiego 2022 „Zielone strefy relaksu na ul. Lipowej”

Data utworzenia: 2023-11-10

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-11-23

Przebudowa chodnika w ul. Fabrycznej w Białymstoku wraz z budową fragmentu kanału technologicznego.

Data utworzenia: 2023-11-09

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2023-11-30

Dostawa i montaż elementów Systemu Informacji Miasta Białegostoku (SIMB) oraz konserwacja istniejących elementów SIMB

Data utworzenia: 2023-11-08

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2023-11-16

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: