Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię Zamówienia:

Zamówienia publiczne

Dostępne: 272 wyników ze wszystkich kategorii.

Dostawa i montaż mebli biurowych do Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2022-10-05

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2022-10-13

Odprowadzenie wód opadowych ze zlewni zlokalizowanej między ul. Św. Jerzego, a ul. Wspólną napływających do układu rozsączająco-retencyjnego przy ul. Sławińskiego w Białymstoku w formule „zaprojektuj i buduj

Data utworzenia: 2022-10-04

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2022-10-19

Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2022-10-04

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2022-10-12

Realizacja studiów podyplomowych: Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną, w ramach projektu grantowego nr powr.04.01.00-00-ds10/19 pn. „Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania…”

Data utworzenia: 2022-09-30

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2022-10-10

Dostawa tablic rejestracyjnych dla Miasta Białystok

Data utworzenia: 2022-09-26

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2022-10-24

Utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z realizacją projektów organizacji ruchu na terenie miasta Białegostoku w Rejonie Północ wraz z obszarem węzła drogowego w Porosłach

Data utworzenia: 2022-09-26

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2022-10-14

Budowa ulic Chmielowej i Szyszkowej w Białymstoku wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”

Data utworzenia: 2022-09-20

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2022-10-26

Kompleksowa dostawa i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych w Białymstoku

Data utworzenia: 2022-09-20

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2022-10-05

Wykonywanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Data utworzenia: 2022-09-20

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2022-09-28

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka kanalizacji deszczowej od projektowanej studni D35 do istniejącego rowu w rejonie ul. Stołecznej w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Data utworzenia: 2022-09-16

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: Unieważnione

Termin składania ofert: 2022-09-30

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: