"Wymiana nagrobka (krzyża) ppor. Jadwigi Dziekońskiej znajdującego się na cmentarzu miejskim przy ul. Wysockiego w Białymstoku"

Przedmiot zamówienia
"Wymiana nagrobka (krzyża) ppor. Jadwigi Dziekońskiej znajdującego się na cmentarzu miejskim przy ul. Wysockiego w Białymstoku"
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia
DGK-IV.271.83.2020
Termin składania ofert
2020-10-21
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
Elżbieta Baziuta, tel. nr (85) 869 6521

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.