„Opracowanie operatów wodnoprawnych na usługi wodne, tj. odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miasta Białegostoku istniejącymi urządzeniami wodnymi”

Przedmiot zamówienia
„Opracowanie operatów wodnoprawnych na usługi wodne, tj. odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miasta Białegostoku istniejącymi urządzeniami wodnymi”
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia
DGK-IV.271.25.2020
Termin składania ofert
2020-03-30
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu
Justyna Bielecka tel. (85) 869 6172
Wykonawca
Echo Energy and Safety Sp. z o.o., ul. Plantowa 5, 05-830 Nadarzyn
Cena brutto
14 405,80 zł

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.