„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla miejskich jednostek organizacyjnych w Białymstoku na lata 2021-2022”

Przedmiot zamówienia
„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla miejskich jednostek organizacyjnych w Białymstoku na lata 2021-2022”
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
OBU-IV.271.15.2020
Termin składania ofert
2020-11-13
Kategoria
Dostawy
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Karol Reńko tel: 85 869 69 06, w sprawach proceduralnych: Elwira Puławska tel: 85 869 62 42, Sylwia Kozłowska tel: 85 869 62 70

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.