Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 11

Lokalizacja (położenie)
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 11
Przeznaczenie
pomieszczenia do prowadzenia działalności dydaktycznej
Cena wywoławcza
Cena najmu za jedną godzinę sali lekcyjnej wynosi 17 zł netto, zaś za najem pracowni 25 zł netto.
Termin przetargu
2021-05-25
Status
Rozstrzygnięty
Osoba do kontaktu
Marta Szpiczko – tel. (085) 653 0860

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.