Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 w Białymstoku, ul. Kazimierza Pułaskiego 25

Lokalizacja (położenie)
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 w Białymstoku, ul. Kazimierza Pułaskiego 25
Przeznaczenie
wynajem lokalu do prowadzenia sklepiku szkolnego
Cena wywoławcza
30 zł / m2
Termin przetargu
2021-07-06
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Maria Majewska – sekretarz szkoły, tel. 85 746 55 05

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.