Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku, ul. Dobra 3

Lokalizacja (położenie)
Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku, ul. Dobra 3
Przeznaczenie
najem części powierzchni dachowej (50 m²) budynku Bursy ZPO Nr 1 położonego w Białymstoku przy ul. Dobrej 3
Cena wywoławcza
136,50 zł/m²
Termin przetargu
2021-06-09
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
85 732 6989

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.