BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej

Lokalizacja (położenie)
ul. Wołodyjowskiego 5, 15-252 Białystok w budynku Hotelu BOSiR
Przeznaczenie
prowadzenie działalności biurowej
Cena wywoławcza
27,10 zł/m2 –miesięczna stawka wywoławcza brutto
Termin przetargu
2020-10-14
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Anna Bernatowicz tel. 85 676 80 69

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.