ul. Włókiennicza 4, 15-465 Białystok w budynku Pływalni Sportowej

Lokalizacja (położenie)
ul. Włókiennicza 4, 15-465 Białystok w budynku Pływalni Sportowej
Przeznaczenie
najem na prowadzenie działalności gastronomicznej
Cena wywoławcza
29,00 zł/m2 –miesięczna stawka wywoławcza brutto, 13,00 zł/m2 –stawka wywoławcza w czasie jednomiesięcznego wyłączenia Pływalni Sportowej z eksploatacji
Termin przetargu
2020-07-15
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.