ul. Rynek Kościuszki (plac przed Cafe Esperanto) część działki nr 1653, obręb 11

Lokalizacja (położenie)
ul. Rynek Kościuszki (plac przed Cafe Esperanto) część działki nr 1653, obręb 11
Przeznaczenie
zorganizowanie jarmarków w latach 2021-2022
Cena wywoławcza
75,00 zł z VAT za dzień ( za cały przedmiot umowy, opłaty będą naliczane według zaoferowanej stawki za okres faktycznego zajęcia terenu)
Termin przetargu
2021-03-04
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Joanna Znaniecka

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.