ul. Juliana Tuwima 1 m 13

Lokalizacja (położenie)
ul. Juliana Tuwima 1 m 13
Przeznaczenie
lokal mieszkalny
Cena wywoławcza
86.400,00 zł
Termin przetargu
2021-03-11
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Krzysztof Sadowski tel. (85) 869-60-88

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.