ul. Juliana Tuwima 1/1 m 23

Lokalizacja (położenie)
ul. Juliana Tuwima 1/1 m 23
Przeznaczenie
lokal mieszkalny
Cena wywoławcza
199.900,00 zł
Termin przetargu
2021-05-12
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Krzysztof Sadowski tel. (85) 869-60-88

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.