ul. 11 Listopada 28 w Białymstoku w holu głównym Lodowiska BOSiR

Lokalizacja (położenie)
ul. 11 Listopada 28 w Białymstoku w holu głównym Lodowiska BOSiR
Przeznaczenie
najem lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej
Cena wywoławcza
665,00 zł/m2 - miesięczna stawka wywoławcza brutto
Termin przetargu
2021-06-28
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Anna Bernatowicz tel. 85 676 80 69

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.