Bialostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej

Lokalizacja (położenie)
ul. 11 Listopada 28 15-465 Białystok w budynku Lodowiska BOSiR
Przeznaczenie
1 m2 powierzchni użytkowej w hali Lodowiska z przeznaczeniem na ustawienie automatu do napojów gorących
Cena wywoławcza
380,00 zł/m2 –miesięczna stawka wywoławcza brutto
Termin przetargu
2020-10-07
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Anna Bernatowicz tel. 85 676 80 69

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.