poz. 1. ul. Marii Skłodowskiej Curie 6/1 lok. 1U (parter); poz. 2. ul. Marii Skłodowskiej Curie 6 lok. 1U (parter); poz. 3. ul. Władysława Liniarskiego 5 lok. 2U (parter); poz. 4. ul. Henryka Sienkiewicza 28 lok. 5U (parter), poz. 5. ul. Henryka Sienkiewicza 53B lok. 25 (parter)

Lokalizacja (położenie)
poz. 1. ul. Marii Skłodowskiej Curie 6/1 lok. 1U (parter); poz. 2. ul. Marii Skłodowskiej Curie 6 lok. 1U (parter); poz. 3. ul. Władysława Liniarskiego 5 lok. 2U (parter); poz. 4. ul. Henryka Sienkiewicza 28 lok. 5U (parter), poz. 5. ul. Henryka Sienkiewicza 53B lok. 25 (parter)
Przeznaczenie
najem lokali użytkowych
Cena wywoławcza
poz. 1. i poz. 2. 50,00 zł/m2 z VAT; poz. 3. 40,00 zł/m2 z VAT; poz. 4. 35,00 zł/m2 z VAT; poz. 5. 25,00 zl/m2 z VAT
Termin przetargu
2020-08-12
Status
Rozstrzygnięty
Osoba do kontaktu
Joanna Znaniecka
Cena nabycia
poz. 2. 50,50 zł/m2 z VAT; poz. 3. 59,00 zł/m2 z VAT; poz. 4. 35,50 zł/m2 z VAT

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.