poz. 1. ul. Marii Skłodowskiej Curie 6/1 lok. 1U; poz. 2. ul. Jurowiecka 44 lok. 1U; poz. 3. ul. Jurowiecka 34 lok. 2U; poz. 4 - poz. 8. ul. Jana Klemensa Branickiego 7 lok. 314; lok. 315; lok. 319; lok. 320; lok. 321; poz. 9. ul. dr. Ireny Białówny 7 (schron)

Lokalizacja (położenie)
poz. 1. ul. Marii Skłodowskiej Curie 6/1 lok. 1U; poz. 2. ul. Jurowiecka 44 lok. 1U; poz. 3. ul. Jurowiecka 34 lok. 2U; poz. 4 - poz. 8. ul. Jana Klemensa Branickiego 7 lok. 314; lok. 315; lok. 319; lok. 320; lok. 321; poz. 9. ul. dr. Ireny Białówny 7 (schron)
Przeznaczenie
najem lokali użytkowych
Cena wywoławcza
poz. 1. 40,00 zł/m2 z VAT; poz. 2. 20,00 zł/m2 z VAT; poz. 3. 25,00 zł/m2 z VAT; poz. 4. - poz. 8. 16,00 zł/m2 z VAT; poz. 9. 35,00 zł/m2 z VAT
Termin przetargu
2020-09-25
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Joanna Znaniecka

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.