obr. 22 - Krywlany, działki nr 1/42, 1/43 i 1/44

Lokalizacja (położenie)
Białystok, obr. 22 - Krywlany, działki nr 1/42, 1/43 i 1/44
Przeznaczenie
zabudowa usługowa, zabudowa produkcyjna w tym tereny lokalizacji baz, składów, handlu hurtowego lub specjalistycznego, tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną
Cena wywoławcza
13 450 000,00 zł
Termin przetargu
2021-04-27
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Izabella Jasłowska, tel. 85-8696911

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.