Nieruchomości niezabudowane bn: 1. ul. Węglowa, 2. ul. Akacjowa, 3. ul Bacieczki, 4. Dębowa, 5. ul. Zagórna, 6. ul. Dywizjonu 303, 7. Grochowa

Lokalizacja (położenie)
Nieruchomości niezabudowane bn: 1. ul. Węglowa, 2. ul. Akacjowa, 3. ul Bacieczki, 4. Dębowa, 5. ul. Zagórna, 6. ul. Dywizjonu 303, 7. Grochowa
Przeznaczenie
dzierżawa poz.6 na 3lata, pozostałe na czas nieoznaczony
Cena wywoławcza
zł/mkw: 1. 0,03, 2. 124,88 zł/m-c, 3. 4,52, 4. 0,82, 5. 1,02, 6. 0,02, 7. 0,03
Termin przetargu
2020-02-28
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Joanna Znaniecka 85-7479441

Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku ogłasza wykaz nr 2/2020 nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.