lokal użytkowy, Hotel BOSiR ul. Wołodyjowskiego 5, 15-272 Białystok

Lokalizacja (położenie)
lokal użytkowy, Hotel BOSiR ul. Wołodyjowskiego 5, 15-272 Białystok
Przeznaczenie
prowadzenie działalności magazynowej
Cena wywoławcza
17,50 zł/m2 - miesięcznie
Termin przetargu
2019-11-06
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
tel. (085) 749 62 10 BOSiR

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.