lokal użytkowy, Hotel BOSiR ul. Wołodyjowskiego 5, 15-272 Białystok

Lokalizacja (położenie) lokal użytkowy, Hotel BOSiR ul. Wołodyjowskiego 5, 15-272 Białystok
Przeznaczenie prowadzenie działalności magazynowej
Cena wywoławcza 17,50 zł/m2 - miesięcznie
Termin przetargu 2019-11-06
Status Otwarty
Osoba do kontaktu tel. (085) 749 62 10 BOSiR

Feedback