Białystok, ul. Zimowa, działka nr 1115/6 w obr. 6

Lokalizacja (położenie)
Białystok, ul. Zimowa, działka nr 1115/6 w obr. 6
Przeznaczenie
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami i zielenią
Cena wywoławcza
70 000,00 zł
Termin przetargu
2020-06-23
Status
Nierozstrzygnięty
Osoba do kontaktu
Edyta Komorowska, tel. 85-8696911

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.