Białystok, ul. Św. Proroka Eliasza działka nr 788/23 w obr. 21 - Dojlidy

Lokalizacja (położenie)
Białystok, ul. Św. Proroka Eliasza działka nr 788/23 w obr. 21 - Dojlidy
Przeznaczenie
zabudowa produkcyjna i usługowa wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną
Cena wywoławcza
2 180 000,00 zł
Termin przetargu
2021-05-25
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Izabella Jasłowska, tel. 85-8696911

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.