Białystok, ul. Odeska, działka nr 1702/2, obr. 11

Lokalizacja (położenie)
Białystok, ul. Odeska, działka nr 1702/2, obr. 11
Przeznaczenie
zabudowa usługowa oraz mieszkaniowa wielorodzinna wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną
Cena wywoławcza
630 000,00 zł
Termin przetargu
2020-12-10
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Urszula Janiuk, tel. 85 8696032

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.