Białystok, ul. Kordiana, działaka nr 1259/2 w obr. 14

Lokalizacja (położenie)
Białystok, ul. Kordiana, działka nr 1259/2 w obr. 14
Przeznaczenie
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa oraz infrastruktura technicznawraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną
Cena wywoławcza
93 500,00 zł
Termin przetargu
2020-10-28
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Dorota Mieczkowska, tel. 85-8696036

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.