Białystok, ul.Komety, działki nr 1457/64 i 1457/65 w obr. 1

Lokalizacja (położenie)
Białystok, ul.Komety, działki nr 1457/64 i 1457/65 w obr. 1
Przeznaczenie
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną
Cena wywoławcza
131 000,00 zł
Termin przetargu
2021-04-28
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Dorota Mieczkowska, tel. 85-8696036

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.