Białystok, ul. J.K. Kluka i ul. Onyksowa, działka nr 20/136 w obr. 15

Lokalizacja (położenie)
Białystok, ul. J.K. Kluka i ul. Onyksowa, działka nr 20/136 w obr. 15
Przeznaczenie
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi i infrastruktura techniczna lub zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi i infrastruktura techniczna wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną
Cena wywoławcza
440 000,00 zł
Termin przetargu
2021-04-20
Status
Rozstrzygnięty
Osoba do kontaktu
Dorota Mieczkowska, tel. 85-8696036
Cena nabycia
770 000,00 zł

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.