Białystok, ul. Bacieczki, działka nr 1309/3 w obr. 1 - Bacieczki

Lokalizacja (położenie)
Białystok, ul. Bacieczki, działka nr 1309/3 w obr. 1 - Bacieczki
Przeznaczenie
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej lub bliźniaczej wraz z urządzeniami i usługami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną
Cena wywoławcza
61 000,00 zł
Termin przetargu
2021-06-23
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Dorota Mieczkowska, tel. 85-8696036

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.