Białystok, ul. A. Rybnika, działka nr 1194/6 i 1195/7 w obr. 6

Lokalizacja (położenie)
Białystok, ul. A. Rybnika, działka nr 1194/6 i 1195/7 w obr. 6
Przeznaczenie
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami i zielenią
Cena wywoławcza
195 500,00 zł
Termin przetargu
2020-09-29
Status
Rozstrzygnięty
Osoba do kontaktu
Sylwia Bujkowska, tel. 85-879 74 40
Cena nabycia
197 460,00 zł

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.