Białystok przy ul. Św. Proroka Eliasza, działka nr 788/23 w obr. 21

Lokalizacja (położenie)
Białystok przy ul. Św. Proroka Eliasza, działka nr 788/23 w obr. 21
Przeznaczenie
zabudowa produkcyjna i usługowa wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną
Cena wywoławcza
1 465 800,00 zł
Termin przetargu
2020-03-17
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Izabella Jasłowska, tel. 85-8696911

Feedback