Białystok, obr. 21 - Dojlidy, działka nr 762/71

Lokalizacja (położenie)
Białystok, obr. 21 - Dojlidy, działka nr 762/71
Przeznaczenie
zabudowa usługowa wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną
Cena wywoławcza
348 500,00 zł
Termin przetargu
2020-10-27
Status
Nierozstrzygnięty
Osoba do kontaktu
Izabella Jasłowska, tel. 85-8696911

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.