Białystok, obr. 2 - Wysoki Stoczek, działki nr 72/8 i 73/4

Lokalizacja (położenie)
Białystok, obr. 2 - Wysoki Stoczek, działki nr 72/8 i 73/4
Przeznaczenie
zabudowa usługowa wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami i i zielenią oraz obszar lokalizacji istniejących linii elektroenergetycznych 110kV wraz z pasem ochronnym
Cena wywoławcza
550 000,00 zł
Termin przetargu
2020-12-02
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Dorota Mieczkowska, tel. 85-8696036

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.