Białystok, obr. 2 - Wysoki Stoczek, działka nr 1576/4

Lokalizacja (położenie)
Białystok, obr. 2 - Wysoki Stoczek, działka nr 1576/4
Przeznaczenie
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolno stojącej wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną
Cena wywoławcza
410 000,00 zł
Termin przetargu
2020-04-28
Status
Nierozstrzygnięty
Osoba do kontaktu
Justyna Czyżewska, tel. 85 879 74 33

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.