Białystok, obr. 1 - Bacieczki, dz. nr 1224/4, 1224/8, 1225/3

Lokalizacja (położenie)
Białystok, obr. 1 - Bacieczki, dz. nr 1224/4, 1224/8, 1225/3
Przeznaczenie
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej lub bliźniaczej wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenia urządzoną
Cena wywoławcza
91 000,00 zł
Termin przetargu
2020-09-01
Status
Nierozstrzygnięty
Osoba do kontaktu
Izabella Jasłowska, tel. 85-8696911

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.