Białystok, działka nr 164/3 w obr. 7 - Ścianka

Lokalizacja (położenie)
Białystok, działka nr 164/3 w obr. 7 - Ścianka
Przeznaczenie
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią
Cena wywoławcza
355 000,00 zł
Termin przetargu
2021-05-27
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Urszula Gruszczyńska, tel. 85-8797433

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.