inspektor w Departamencie Spraw Społecznych (Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności)

Stanowisko
inspektor w Departamencie Spraw Społecznych (Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności)
Numer
6/21
Termin składania dokumentów
2021-03-08
Status Nabór
Otwarty

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.