st. referent konsultant w projekcie Centrum Kompetencji BOF- kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Stanowisko
st. referent konsultant w projekcie Centrum Kompetencji BOF- kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
Numer
CKU - 1/2020
Termin składania dokumentów
2020-07-24
Status Nabór
Rozstrzygnięty

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.