samodzielny referent; Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1

Stanowisko
samodzielny referent; Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1
Numer
ZSOiT_2020510
Termin składania dokumentów
2021-05-24
Status Nabór
Rozstrzygnięty

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.