Księgowy Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Białymstoku w pełnym wymiarze czasu pracy; Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku; ul. Marii Konopnickiej 3

Stanowisko
Księgowy Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Białymstoku w pełnym wymiarze czasu pracy; Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku; ul. Marii Konopnickiej 3
Numer
ZSOMS01_20200530
Termin składania dokumentów
2020-05-30
Status Nabór
Otwarty

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.