inspektor BHP w wymiarze 1/10 etatu; Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w Białymstoku, ul. Sokólska 1

Stanowisko
inspektor BHP w wymiarze 1/10 etatu; Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w Białymstoku, ul. Sokólska 1
Numer
SP42_20210312
Termin składania dokumentów
2021-03-12
Status Nabór
Otwarty

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.