informatyk w wymiarze 1 etatu; I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, ul. Brukowa 2

Stanowisko
informatyk w wymiarze 1 etatu; I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, ul. Brukowa 2
Numer
LO01_20210524
Termin składania dokumentów
2021-06-07
Status Nabór
Rozstrzygnięty

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.