dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku, ul. Radzymińska 11

Stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku, ul. Radzymińska 11
Numer
EDU-VI.2111.3.2019
Termin składania dokumentów
2019-10-25
Status Nabór
Unieważniony

Feedback