dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku, ul. Radzymińska 11

Stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku, ul. Radzymińska 11
Numer EDU-VI.2111.3.2019
Termin składania dokumentów 2019-10-25
Status Nabór Unieważniony

Feedback